Ethnic Tunog Revisited [for Tunog at Tinig DZUP]//

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1UiPXeYLMcUiCF3IovXAsde9vRx6Nzr2c/preview" width="640" height="480"></iframe>
https://drive.google.com/open?id=1U4S3wZXdrppn_u-vG-F5QoTrKrkntOnn
https://drive.google.com/open?id=1nzsfZANAbah1dQDYQLNECWYcGKPjkpgQ
Ang Ethnic Tunog Revisited ay isang serye ng mga panayam sa mga electronic musicians at sound artists na gumagamit ng mga elemento ng indigenous music sa kanilang mga obra.  Maaring sila ay kumukuha ng mga bahagi ng tradisyonal na awit, chant o instrumental na tunog na siya mismong ginagamit na materyales; gumagamit ng mga indigenous instruments kasabay ang electronic gadgets o digital programs; o di kaya ay ginagamit ang ethnic music bilang inspirasyon sa purong electronic o digital na obra.